Influensa Kommunanställd

Tidsbokning vaccination mot influensa för dig som jobbar i Nyköpings Kommun

Du som är kommunalanställd i Nyköpings Kommun och av din arbetsgivare fått veta att du kan erhålla kostnadsfri vaccination mot årets säsongsinfluensa kan nu boka tid hos oss.

Tider finns samtidigt som vi har tidsbokad covid-vaccination och du kan, om du är i den prioritetsordning (FHM och regionens regler) som råder ta ditt covid-vaccin samtidigt. Du kan även boka för endast influensavaccin och gör det via samma länk som covidvaccination. Ange influensavaccin om det enbart är det du vill ha. Ange covidvaccin (dos 1, 2 el 3) om du vill ta bägge vaccinen samtidigt.

Välkommen. Detta kommer att gälla fram till 210131.