Riskgrupp

Vaccinering av riskgrupper mot influensa och invasiv lunginflammation

3 november startar Region Sörmlands kampanj, där vi i samarbete med VC Stadsfjärden erbjuder kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa och invasiv lunginflammation till alla, oavsett var man är listad, över 65 år och i riskgrupper definierade av Regionen (gravida efter v 16, kronisk hjärtsvikt, njursvikt, leversvikt, lungsjukdom som astma och KOL, grav övervikt, diabetes, neuromuskulära sjukdomar, flerfunktionshinder, nedsatt immunförsvar) samt familjemedlemmar till personer med nedsatt immunförsvar och personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Vi har tidsbokad mottagning på tider enbart reserverade för detta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

VACCINET ÄR TILLFÄLLIGT SLUT (14/1)

TIDSBOKNING NYKÖPING FÖR RISKGRUPPER