Västra Götaland mobilt

Den mobila enheten av Vaccinkliniken – Göteborg startade våren 2017. Sedan dess har verksamheten expanderat och i dagsläget bemannar vi cirka 30 stopp årligen. Dessa är stationerade i Göteborg (Munkebäck och Landvetter) Borås (Knalleland) och Kungsbacka (Hede) med start i maj och avslut i slutet av augusti.

Tider kommer inom kort.