Prislista | Vaccinkliniken i Nyköping

Prislista

Pris per dos av respektive vaccin.
Vissa vaccin kräver fler än en dos för skyddseffekt, se information under respektive vaccin

 

VUXNA

        

 BARN*

 
HEPATIT A  500 kr   430 kr  
         
HEPATIT B 420 kr   390 kr  
         
HEPATIT AB        
   -Twinrix HepAB 650 kr   500 kr  
   -Ambirix HepA(B)     650 kr  
         
TBE 400 kr   360 kr 3–19 år LTS 0 kr *
   - pensionär 360 kr      
KOLERA        
   -Dukoral 2 dos 900 kr   900 kr  
   -Dukoral 1 dos 500 kr   500 kr  
         
TYFOIDFEBER        
   -Vivotif 400 kr   400 kr  
 - TyphimV 450 kr   450 kr  
DIFTERI/STELKR/KIKHOSTA        
   -Boostrix 430 kr      
         
DIFT/STELKR/KIKH/POLIO        
   -Boostrix Polio 500 kr      
         
INFLUENSA 250 kr   250 kr  
         
GULA FEBERN        
   -Stamaril (intyg ingår) 600 kr   600 kr  
 -Endast intyg vid medicinsk risk 120 kr   120 kr  
PNEUMOKOCKER        
   -Prevenar13   860 kr      
   -Pneumovax 380 kr      
   -Pneumovax och influensa 550 kr      
         
JAPANSK ENFECALIT        
   -Ixiaro 1360 kr   1300 kr  
         
RABIES 900 kr   900 kr  
         
VATTKOPPOR        
   -Varilrix/Varivax 800 kr   800 kr  
         
BÄLTROS        
  - Shingrix 2300 kr/dos      
         
MENINGOKOCKER        
   -Menveo/Nimerix/ACW135Y 800 kr   800 kr  
   -Bexsero (Meningokock B) 1400 kr   1400 kr  
         
MÄSSLING        
   -Priorix 480 kr   480 kr  
   -MMR vaxPro 480 kr   480 kr  
         
TUBERKULOS        
   -BCG-vaccin (utföres f n ej) 450 kr   450 kr  
   -PPD-test för Tuberkulos 450 kr   450 kr  
         
         
VACCINATION (Eget vaccin) 150 kr   150 kr  
         

RECEPTFÖRSKRIVNING
ex. Malariaprofylax, Lunginflammationsvaccin

120 kr   120 kr  
KONSULTATION ÖVRIG (15 min)  200 kr      
MYGGNÄT        
   -Dubbel 649 kr      
   -Enkel 499 kr      
         
MYGGMEDEL        
Moskito Guard 140 kr      

* Barnvaccin TBE ges till barn under 16 år, därefter ges vuxenvaccin.  
* LTS = Landstinget Sörmland