Tidigare vaccinationer

Tillgänglighet för utlämnande av information gällande journaluppgifter omfattas av Patientdatalagen (PDL), Socialstyrelsens tillämpningar (HSLF-FS 2016:40) Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och Sekretesslagen.

Uppgifter om givna vaccinationer är sällan att betrakta som känslig information, likväl måste vi förhålla oss till gällande lagar och förordningar om hur man hanterar personuppgifter och information över telefon och datorer.

Du har rätt att, avgiftsfritt en gång per år, ta del av journaluppgifter rörande dina/era tidigare vaccinationer hos oss, men vi kan endast lämna ut dem personligen eller per post om du/ni identifierar er med giltigt ID och undertecknar en begäran om utlämnande av journaluppgifter. Att lämna uppgifter via e-post eller telefon är inte tillåtet, även om ni själva intygar att ni önskar det.

För vaccinationer utförda efter januari 2016 kan vi göra en utskrift från vår digitala journal.

För vaccinationer utförda 2008-2015 måste vi inom skälig tid leta i pappersarkivet och per vanlig post sända uppgifter till er hemadress. För det frankerade kuvertet tar vi ut en expeditionsavgift om 20 kr som betalas vid tid för begäran om journaluppgift.

Du har rätt att ta del av uppgifter om dina minderåriga barn, även för dem som fyllt 13 år om vi bedömer att uppgifterna inte är av känslig natur. Däremot kan du inte begära uppgifter rörande annan myndig person. Denne kan ge dig fullmakt att uthämta journaluppgifter mot att vi erhåller en undertecknad fullmakt där det framgår en begäran om utlämnande av journaluppgifter, med kopiautskrift på vederbörandes identitetshandling, dvs pass, körkort eller godkänt ID-kort.

De uppgifter vi lämnar ut är givet vaccin och datum för dessa. Vi har inte möjlighet att med uppgiftslämnandet ge ytterligare upplysningar om behovet av fortsatta vaccinationer eller kompletteringar inför andra resor eller risker då uppgifterna kan hanteras av personal utan särskild medicinsk kunskap eller vaccinationserfarenhet, men väl omfattade av sekretesslagen. På hemsidan finns ett antal flikar som ger upplysningar om vacciner och råd inför olika resmål. Fortsatta råd om vaccinationer specifikt gällande er person kan endast ges vid konsultation på Vaccinklinikens mottagningstider mot angiven avgift. Allmänna frågor om vaccinationer och resmål kan fortsatt besvaras via våra telefontider eller vår e-post. Därutöver finns uppdaterad information om vacciner och resmål på 1177.