Riskgrupp Influensa och Lunginflammation - Vaccinkliniken i Nyköping

Tidsbokning vaccination mot influensa och lunginflammation för riskgrupper

Den 9 november kör kampanjen för vaccin mot influensa och lunginflammation igång
FÖR RISKGRUPPER.

Dessa tider gäller endast för vaccination av riskgrupper och på särskilda tider, utan möjlighet till andra vaccinationer.

Riskgruppsvaccination mot influensa och invasiv lunginflammation sker i samarbete med VC Stadsfjärden från och med 9 nov 2021. 

Vi vaccinerar definierade riskgrupper kostnadsfritt mot influensa, lunginflammation (Pneumovax) och fortsatt mot Covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du ej tillhör riskgrupp är vaccination mot influensa och lunginflammation inte kostnadsfri och du bokar via fliken ”annan vaccination”.

Influensa: Vem är i riskgrupp?

Följande grupper ska erbjudas kostnadsfritt vaccin mot influensa:

 • Personer födda 1956 eller tidigare
 • Alla gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 (eller tidigare om den gravida ingår i riskgrupp nedan när influensasäsongen börjar)
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kroniskhjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus med dålig metabol kontroll
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunsvar (exempelvis Person med akut leukemi eller nyligt benmärgstransplanterad person) 
 • All personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Lunginflammation: Vem är i riskgrupp?

Följande grupper rekommenderas kostnadsfri vaccination med Pneumovax®

 • Ålder 65 år och äldre
 • Avsaknad mjälte eller icke fungerande mjälte
 • Skallfraktur eller likvorläckage
 • Kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom
 • Cochlea implantat inopererat för förbättrad hörsel
 • Levercirrhos – skrumplever
 • Diabetes
 • Nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller medicinering (exempelvis HIV, Lymfom och
 • cellgiftbehandling)

De som hör till följande grupper kan rekommenderas kostnadsfri vaccination efter individuell bedömning.

 • Personer med alkohol- eller drogmissbruk
 • Rökare
 • Svetsare utsatt för toxisk rök
Skrolla till toppen