Hepatit B - Vaccinkliniken i Nyköping

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Smittan finns bland människor i hela världen. I Sverige är smittan ovanlig men i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad. Hepatit B-virus infekterar enbart människor. Viruset omges av ett hölje – HBsAg. Innanför detta hölje finns andra markörer, till exempel HBeAg och HBcAg. Vid infektion och eventuellt senare sjukdomsläkning går det att påvisa dessa markörer eller deras motsvarande antikroppar, och det uppkomna mönstret avslöjar om patienten läker ut sin infektion totalt eller går över i en kronisk sjukdomsfas med låg eller hög smittsamhet. Hos en smittsam patient finns smittämnet i blodet och flera andra kroppsvätskor. I västvärlden sprids hepatit B-virus främst genom orena injektionsnålar eller genom samlag med en person som är smittbärare. Smittan kan också överföras om blod från en smittsam person hamnar på skadad hud eller på slemhinnor exempelvis ögat, eller om man sticker sig på orena injektionsnålar. I andra delar av världen är det vanligare att smittan sprids från mor till barn i samband med förlossningen eller mellan barn i småbarnsåldern. En person med en akut hepatit B-infektion är höggradigt smittsam, liksom vissa kroniska smittbärare.

Inkubationstiden är 2–6 månader.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 Engerix, HBVaxPro

Dos: Två doser med ca 4 veckors mellanrum före resan ger vanligen ett bra skydd. Påfyllnadsdos efter 6-12 mån ger sannolikt livslångt skydd. Snabbschema dag 0,7, 21 ger ännu högre antikroppsvar och rekommenderas om smittrisken kan anses hög.

Barn vaccinerade på BVC i Sörmland får detta skydd sedan nov 2011.

Skrolla till toppen