Tuberkulos - Vaccinkliniken i Nyköping

Tuberkulos

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet, inklusiveM. bovis. Dessa växer mycket långsamt men är också mycket långlivade och kan under gynnsamma omständigheter överleva i åratal. I människokroppen kan den förekomma latent under personens hela livstid. Bakterierna är motståndskraftiga mot kyla och intorkning men känsliga för värme, till exempel vid pasteurisering, samt för alkoholbaserade desinfektionsmedel. Tuberkulos är en luftburen smitta som sprids genom upphostningarna från en patient med tuberkulos i främst lungorna men ibland även i struphuvudet (larynx). De fall där man i mikroskop kan se bakterierna direkt i upphostningarna är de mest smittsamma. Många smittas i barn- och ungdomsåren och smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, t ex inom hushållet. Barn upp till skolålder är nästan aldrig smittsamma.

Inkubationstiden vid tuberkulos är svår att definiera. Från smittotillfället dröjer det i regel flera månader innan personen kan diagnosticeras. Risken att utveckla tuberkulos är störst under de första två åren efter smitta men kvarstår under hela livet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dos: Vaccinationen sätts på överams utsida. Efter ett par veckor uppstår ett sår som kan se ut som en stor finne eller en liten krater med sårig, såsande yta. Denna torkar ut under ett par veckor men skall hållas ren och torr.

Skrolla till toppen