Hepatit A - Vaccinkliniken i Nyköping

Hepatit A

Hepatit A orsakas av ett virus som tillhör familjen Picornaviridae, vilket betyder litet RNA-virus. Den kan orsaka inflammation i levern, varvid patienten kan bli gul i huden (gulsot). Hepatit A-virus överlever länge i vatten och kan anrikas i till exempel ostron och musslor. Virus kan även smitta från andra typer av livsmedel som antingen har kontaminerats från en smittad person eller bevattnats med förorenat vatten. Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och kan därigenom spridas via mat eller vatten som förorenats med avloppsvatten. Smittan kan spridas direkt från person till person vid mycket nära kontakt inom till exempel samma hushåll eller förskola, men smittan kan också spridas sexuellt. Barn upp till sju års ålder blir sällan nämnvärt sjuka trots att de smittats. De kan ändå utsöndra virus och utgöra en betydande smittrisk för sin omgivning. Man är smittsam under senare delen av inkubationstiden (sju till tio dygn före sjukdomsdebuten) samt cirka en vecka efter det att symtomen uppträtt, totalt tre till fyra veckor. Sjukdomen blir aldrig kronisk.

Inkubationstiden är två till sex veckor, i medeltal fyra veckor.

Källa Folkhälsomyndigheten

Havrix, Vaqta

Dos: En dos ger skydd i ca ett år och kan tas ända till dagarna före avresa. Boosterdos efter 6-12 mån ger ett livslångt skydd. Som med de flesta vacciner behöver man inte börja om även om det gått längre tid än den rekommenderade för påfyllnadsdos

Skrolla till toppen