RSV (RS-vaccin) - Vaccinkliniken i Nyköping

RSV (RS-vaccin)

RSV (Respiratory Syncytial Virus) är mycket vanligt förekommande i samhället, där de flesta har exponerats under barnaåren, men man har endast en kortvarig immunitet. För spädbarn och äldre med nedsatt immunförsvar eller samsjuklighet kan en infektion i luftvägarna av RS virus vara mycket besvärlig och rentav livshotande. Viruset förekommer vanligen mer utbrett under vinterhalvåret och kan då skapa stora problem för sjukvården förutom på individnivå.

Det finns numera två vacciner där det ena (Arexvy) är anpassat för åldersgrupp över 60 år. Det andra vaccinet (Abrysvo) är även godkänt att vaccinera gravida i vecka 24-36 för att öveföra skyddande antikroppar till fostret, vilket ger ett skydd under barnets första 3-6 månader, när det är som mest känsligt för RSV.

För närvarande är inget av vaccinerna kostnadsfria.

Abrysvo

Dos: en dos till gravida i vecka 24-36. Kan även ges till vuxna >60 år.

Arexvy

Dos: en dos till vuxna >60 år.

Skrolla till toppen