Meningokocker - Vaccinkliniken i Nyköping

Meningokocker

Meningokocken, Neisseria meningitidis, är en bakterie som påvisas ganska ofta i svalget även från helt friska personer men endast ett mycket litet antal av de smittade blir sjuka, varför vet man inte. Det finns 13 olika grupper av meningokocker. Främst är grupperna A, B, C, Y och W-135 sjukdomsframkallande men de senaste åren rapporteras även grupp X ge sjukdom i Afrika. Bakterien infekterar enbart människan. Smittämnet sprids genom nära kontakt, i regel som en luftburen droppsmitta, till de övre luftvägarna. Trots att det är många som exponeras och även blir smittbärare kring fall av meningokocksjukdom är det ändå ovanligt med kliniska sekundärfall, som kan kopplas direkt till indexpatienten.

Inkubationstiden hos dem som insjuknar är vanligen två till tre dygn.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Menveo, Nimenrix

Dos: Ett vaccin ger skydd mot flera olika typer av meningokocker (Menveo®, Nimenrix®, typ ACW135 och Y) och förordas vid pilgrimsfärder. Det finns ett till vaccin (Bexsero®) som, efter 2 doser, skyddar mot den i norra Europa vanligaste varianten, meningokock typ B. Boosterdos efter 5 år (3 år för resande till Mecka).

Skrolla till toppen