Kolera - Vaccinkliniken i Nyköping

Kolera (samt ökat skydd mot turistdiarré)

Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae, varav det finns flera typer: både klassisk kolera (cholera asiatica) och biotyp El Tor samt serotyperna Inaba och Ogawa. Människan är i praktiken enda värddjur för bakterien. Det finns andra kolerabakterier som kan ge sjukdom. Dessa sjukdomar räknas dock inte som ”äkta” kolera (ej agglutinerande, ej toxinbildande kolera). Den kritiska infektionsdosen är hög, det vill säga det krävs en stor smittdos för att sjukdom ska uppstå. Vid epidemier finns det därför normalt många symtomfria bärare. Undernärda människor och personer med låg halt av saltsyra i magsäcken smittas lättare. Bakterierna utsöndras med avföringen, och smittspridning sker via vatten som förorenats med avloppsvatten. Smittspridning har också förekommit från dåligt kokta skaldjur och fisk. Bakterierna kan överleva länge i kalla, rena vatten men tillväxer dåligt i flertalet livsmedel. Nuförtiden finns knappast förutsättningar för någon smittspridning i Sverige.

Inkubationstiden är vanligtvis två till tre dygn men kan variera från några timmar till fem dygn.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dukoral

Dos: Drickvaccin (Dukoral®) som tas i två doser med minst en veckas mellanrum, sista dos senast en vecka före inresa till riskområde. Skydd mot Kolera ca 2 år, mot ETEC 3-6 mån. Boosterdos för ETEC; 1 dos om 3 mån-5 år, annars 2 doser. Booster Kolera; 2 doser om > 2 år.

Skrolla till toppen