Vattkoppor - Vaccinkliniken i Nyköping

Vattkoppor

Det virus som orsakar vattkoppor och därefter kan orsaka bältros, varicella-zostervirus, tillhör gruppen herpesvirus. Herpesvirus utmärker sig bland annat av att virus efter den primära infektionen ligger latent i kroppen och kan reaktiveras senare i livet. Vattkoppor smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Smittsamheten är mycket hög redan någon till några dagar innan de vätskefyllda blåsorna uppstår. Mängden blåsor kan variera stort mellan individer. Oftast uppstår nya blåsor i ungefär en veckas tid. Smittsamheten kvarstår så länge nya utslag uppstår.

Bältros är inte särskilt smittsamt, men kan smitta via direktkontakt med sårvätska från blåsorna. Den som smittas kan då få vattkoppor om den ej haft det tidigare. En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros. En person med bältros kan inte smitta en annan person så att den får bältros.

Inkubationstiden för vattkoppor är 14–16 dygn (10–26 dygn). För bältros kan någon inkubationstid inte anges utan sjukdomen kan uppstå när som helst under livet efter att man har haft vattkoppor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Varilrix

Dos: en dos i underhuden ger fullgott skydd till alla friska individer, påfyllnadsdos rekommenderas efter tidigast 6 veckor, men kan även avvakta längre tid. Kan ges till oskyddade inom 48 timmar från exposition för smitta för att minska risken för sjukdom eller svårighetsgrad.

Skrolla till toppen