Tidigare vaccinationer - Vaccinkliniken i Nyköping

Tidigare vaccinationer

Tillgänglighet för utlämnande av information gällande journaluppgifter omfattas av Patientdatalagen (PDL), Socialstyrelsens tillämpningar (HSLF-FS 2016:40) Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och Sekretesslagen.

Uppgifter om givna vaccinationer är sällan att betrakta som känslig information, likväl måste vi förhålla oss till gällande lagar och förordningar om hur man hanterar personuppgifter och information över telefon och datorer.

Jag vet inte vad jag tagit för vaccin tidigare. Kan ni hjälpa mig?

Har du vaccinerat dig hos oss tidigare så har vi journaler sparade, förutsatt att det inte är mer än tio år sedan du var här och tog dina vaccinationer. Har du vaccinerat dig hos någon annan klinik behöver du vända dig dit.

Hur får jag tag på informationen/journalkopian angående vilka vaccinationer jag tagit tidigare?

Du har rätt att, avgiftsfritt en gång per år, ta del av journaluppgifter rörande dina/era tidigare vaccinationer hos oss, men vi kan endast lämna ut dem personligen eller per post om du/ni identifierar er med giltigt ID och undertecknar en begäran om utlämnande av journaluppgifter. Att lämna uppgifter via e-post eller telefon är inte tillåtet, även om ni själva intygar att ni önskar det.

Du behöver alltså komma till kliniken och prata med personalen. Det bästa är om du kommer under drop-in kvällarna på tisdagar då vi har personal på plats som kan hjälpa dig.

Besöker du kliniken övrig tid när annan verksamhet bedrivs är det inte säkert att personalen har behörighet för att hjälpa dig.

Ett nytt alternativ är att du via en app ”mittvaccin” loggar in med ditt bank-id och då kan se tidigare vaccinationer för dig och eventuellt minderåriga barn. Kostnadsfritt vid ett tillfälle, därefter tar appen en avgift. Inom kort kan du även se givna vaccinationer via inloggning på 1177.

Kan jag hämta journalkopior från tidigare vaccinationer för mina barn och för min man/fru/myndigt barn?

Du har rätt att ta del av uppgifter om dina minderåriga barn, även för dem som fyllt 13 år om vi bedömer att uppgifterna inte är av känslig natur.

Däremot kan du inte begära uppgifter rörande annan myndig person. Denne kan ge dig fullmakt att uthämta journaluppgifter mot att vi erhåller en undertecknad fullmakt där det framgår en begäran om utlämnande av journaluppgifter, med kopiautskrift på vederbörandes identitetshandling, dvs pass, körkort eller godkänt ID-kort.

Vilken information består journalkopian av?

De uppgifter vi lämnar ut är givet vaccin och datum för dessa.

Vi har inte möjlighet att med uppgiftslämnandet ge ytterligare upplysningar om behovet av fortsatta vaccinationer eller kompletteringar inför andra resor eller risker då uppgifterna kan hanteras av personal utan särskild medicinsk kunskap eller vaccinationserfarenhet, men väl omfattade av sekretesslagen. På hemsidan finns ett antal flikar som ger upplysningar om vacciner och råd inför olika resmål. Fortsatta råd om vaccinationer specifikt gällande er person kan endast ges vid konsultation på Vaccinklinikens mottagningstider mot angiven avgift. Allmänna frågor om vaccinationer och resmål kan fortsatt besvaras via våra telefontider eller vår e-post. Därutöver finns uppdaterad information om vacciner och resmål på 1177.

Hur går det till när jag hämtar min journalkopia?

Du besöker kliniken och säger till i receptionen att du önskar ta reda på dina tidigare vaccinationer. Det underlättar om du har koll på vilket år du tror att du har tagit vaccination/erna. Du behöver sedan fylla i en fullmakt på plats med namn, personnummer, datum och underskrift. Denna fullmakt sparar vi sedan och det är vårt underlag av ditt godkännande. Det behövs en fullmakt per person vars journalkopia ska hämtas ut. För vaccinationer utförda efter januari 2016 kan vi göra en utskrift från vår digitala journal. För vaccinationer utförda 2010-2015 måste vi inom skälig tid leta i pappersarkivet och per vanlig post sända uppgifter till er hemadress. För det frankerade kuvertet tar vi ut en expeditionsavgift om 20 kr som betalas vid tid för begäran om journaluppgift.

Om du inte kan komma till oss skickar du ett undertecknat och daterat brev med begäran om uppgifter, en signerad kopia på legitimation för de personer det gäller och ett förfrankerat adresserat kuvert som vi kan återsända uppgifterna i.

Skrolla till toppen