Polio - Vaccinkliniken i Nyköping

Polio

Sjukdomen orsakas av polioviruset, som tillhör gruppen enterovirus. Poliovirus finns bara hos människor. Det finns tre serotyper av vildtyps poliovirus, typ 1, 2 och 3. För att vara helt skyddad mot sjukdomen måste man vara immun mot alla tre typerna. Virus utsöndras med avföringen och en smittad person kan utsöndra virus under en längre period. Smittan sprids framför allt via avloppsförorenat vatten. Polio kan också spridas vid nära kontakt mellan människor.

Inkubationstiden är vanligen 7-10 dagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Boostrix Polio

Dos: Boosterdos bara behövligt för resande till riskområden och för dem födda före 1958 som inte tagit totalt 4 doser.

Skrolla till toppen