Difteri - Vaccinkliniken i Nyköping

Difteri

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae, vilken kan bilda ett toxin (bakteriegift) som kan skada många av människans organsystem. Det är detta toxin som ligger bakom merparten av difterins sjukdomssymtom. Difteri sprids enbart mellan människor och för att man ska bli smittad krävs nära kontakt med en smittsam person. Man kan även smittas genom indirekt kontakt via saliv, till exempel om man delar glas, flaska eller cigarett. De flesta fall inträffar inom den nära vän- eller familjekretsen. En person kan vara bärare av difteribakterier utan att uppvisa några symtom alls. Symtomfria personer är dock betydligt mindre smittsamma än personer med symtom.

Inkubationstiden är som regel två till fem dygn men den kan vara betydligt längre.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Boostrix

Dos: Boosterdos med samma intervall som stelkramp.

Skrolla till toppen