Stelkramp - Vaccinkliniken i Nyköping

Stelkramp

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur men även i jord som gödslats. Sporerna kan leva ute i det fria i decennier. Bakterien bildar ett gift (toxin) som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen. Det är effekten av detta som ligger bakom sjukdomens symtom. Stelkrampssporerna finns i vanlig matjord, och stelkramp uppträder ibland via sår som uppstått i anslutning till trädgårdsarbete. Stelkrampsfall kan även inträffa trots avsaknad av synliga sår. Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Inkubationstiden kan variera från enstaka dagar till omkring tre veckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Boostrix

Dos: Boosterdos bör tas ca var 15-20 år. Ingår i ett kombinationsvaccin med Difteri och Kikhosta (vissa preparat även med Polio). Vanligen får svenska skolbarn sin sista dos via allmänna vaccinationsprogrammet vid 10-12 års ålder.

Skrolla till toppen