Kikhosta - Vaccinkliniken i Nyköping

Kikhosta

Kikhosta orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis, som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen. Smittämnet finns hos den sjuke i luftvägarna och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Smittsamheten är mycket hög.

Inkubationstiden är vanligen en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Boostrix

Dos: Boosterdos bör ges minst var 15:e år, i synnerhet till närstående till spädbarn och även övervägas till gravida då skyddet kan överföras via moderkakan. Ingår i kombinationsvaccin med stelkramp och difteri.

Skrolla till toppen