Hälsodeklaration - Vaccinkliniken i Nyköping

Hälsodeklaration

Fyll i hälsodeklaration, resmål eller önskad vaccination innan besöket. Dina uppgifter lagras i datajournalen och kan användas vid kommande vaccinationstillfällen samt för påminnelsefunktioner via mail eller sms. Dina uppgifter är sekretessbelagda och hanteras enligt Patientjournallagen. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Du måste fylla i hälsodeklarationen innan ditt besök hos oss.

Skrolla till toppen