Gula febern - Vaccinkliniken i Nyköping

Gula febern

Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Förutom människa fungerar också vissa apor som reservoar. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är två till sex dygn.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Stamaril

Dos: Vaccin senast 10 dagar före inresa till riskområde. Stämpel i vaccinationsbok måste uppvisas vid inresa. Vanligt att vaccin krävs för resa mellan potentiellt drabbade länder även om risken är låg för att ha utsatts för smitta. Skyddet varar sannolikt livslångt, men många länder kräver fortsatt ny vaccination inom senaste 10 åren.

Skrolla till toppen