Mässling, påssjuka & röda hund - Vaccinkliniken i Nyköping

Mässlingen, Påssjuka & Röda hund

Mässling orsakas av ett virus som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor.

Inkubationstiden är 7–18 dygn, oftast runt 10 dygn.

Påssjuka orsakas av parotitvirus, som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen drabbar bara människa. Smittämnet finns i saliven och kan överföras till andra som droppsmitta eller via direktkontakt.

Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (två till fyra veckor).

Röda hund orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar. Smittämnet utsöndras med andningsluften, sprids via luften som droppsmitta och når nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.

Inkubationstiden är vanligen 17–18 dygn (14–21 dygn).

Källa: Folkhälsomyndigheten

Priorix

Dos: En dos ger fullgott skydd i flera år.

Skrolla till toppen