Hepatit A+B - Vaccinkliniken i Nyköping

Hepatit A + B

Twinrix®, Ambirix®

Twinrix® är ett kombinationsvaccin med skyddseffekt mot både Hepatit A och Hepatit B. Läs mer om viruset under respektive vaccin. För att få skydd före resan tar man två doser med helst 4 veckors mellanrum före resan (intervallet kan reduceras vid tidsbrist, men risk finns att skyddseffekten mot Hepatit B blir något fördröjd). För att erhålla ett långtidsskydd, sannolikt livslångt, tar man en tredje dos efter 6-12 månader. Om man glömmer dos 3 riskerar man ett nedsatt skydd efter en tid, men man återfår skyddseffekt vid dos 3 även om det gått flera år (med reservation för personer med bristande immunförsvar).

Vid stor smittrisk och kort framförhållning finns ett snabbschema där man ger tre doser före resan, dag 0, 7 och 21 samt påfyllnadsdos efter 12 mån

För barn < 12 år finns Ambirix® där en dos före resan ger gott skydd mot Hepatit A och påfyllnadsdosen efter 6-12 mån även ger ett skydd mot Hepatit B. Ännu oklart hur länge skyddet mot Hepatit B håller, men sannolikt minst 10 år.

Skrolla till toppen