Prislista - Vaccinkliniken i Nyköping

Prislista

Pris per dos av respektive vaccin.
Vissa vaccin kräver fler än en dos för skyddseffekt, se information under respektive vaccin

  VUXNA     BARN*  
HEPATIT A  520 kr   430 kr  
         
HEPATIT B 450 kr   390 kr  
         
HEPATIT AB        
   -Twinrix HepAB 660 kr   510 kr  
   -Ambirix HepA(B)     650 kr  
         
TBE 420 kr   380 kr 3–19 år LTS 0 kr *
   – pensionär 380 kr      
KOLERA        
   -Dukoral 2 dos 1000 kr   1000 kr  
   -Dukoral 1 dos 550 kr   550 kr  
         
TYFOIDFEBER        
   –Vivotif 420 kr   420 kr  
         
DIFTERI/STELKR/KIKHOSTA        
   –Boostrix 450 kr      
         
DIFT/STELKR/KIKH/POLIO        
   -Boostrix Polio 520 kr      
 – Imovax Polio  350 kr      
INFLUENSA 280 kr   280 kr  
         
GULA FEBERN        
   –Stamaril (intyg ingår) 700 kr   700 kr  
 -Endast intyg vid medicinsk risk 120 kr   120 kr  
PNEUMOKOCKER        
   –Prevenar13   860 kr      
   -Pneumovax 400 kr      
    -Apexxnar 940 kr      
         
JAPANSK ENFECALIT        
   -Ixiaro 1450 kr   1450 kr  
         
RABIES 950 kr   950 kr  
         
VATTKOPPOR        
   -Varilrix/Varivax 800 kr   800 kr  
         
BÄLTROS        
  – Shingrix 2400 kr/dos      
 – Zostavax  1700 kr      
MENINGOKOCKER        
   -Menveo/Nimerix/ACW135Y 820 kr   820 kr  
   -Bexsero (Meningokock B) 1500 kr   1500 kr  
         
MÄSSLING        
   -Priorix 500 kr   500 kr  
   -MMR vaxPro 480 kr   480 kr  
         
TUBERKULOS        
   -BCG-vaccin (utföres f n ej) 450 kr   450 kr  
   -PPD-test för Tuberkulos 650 kr   650 kr  
 HPV        
 -Gardasil 9  1950 kr    1950 kr  
VACCINATION (Eget vaccin) 150 kr   150 kr  
         
RECEPTFÖRSKRIVNING
ex. Malariaprofylax, Lunginflammationsvaccin
120 kr   120 kr  
KONSULTATION ÖVRIG (15 min) 200 kr      
MYGGNÄT        
   -Dubbel 649 kr      
   -Enkel 499 kr      
         
MYGGMEDEL        
Moskito Guard 140 kr      

* Barnvaccin TBE ges till barn under 16 år, därefter ges vuxenvaccin.  
* LTS = Landstinget Sörmland

Skrolla till toppen