Prislista - Vaccinkliniken i Nyköping

Prislista

Pris per dos av respektive vaccin.
Vissa vaccin kräver fler än en dos för skyddseffekt, se information under respektive vaccin

VUXNA: 530 kr
*BARN: 450 kr

Läs mer om Hepatit A

VUXNA: 460 kr
*BARN: 400 kr

Läs mer om Hepatit B

Twinrix HepAB
VUXNA: 680 kr
*BARN: 540 kr

Ambirix HepA(B)
*BARN: 650 kr

Läs mer om Hepatit A+B

VUXNA: 430 kr
*BARN: 390 kr
3-19 år LTS 0kr*
PENSIONÄR: 390 kr

Läs mer om TBE

Dukoral 2 dos
VUXNA: 1000 kr
*BARN: 1000 kr

Dukoral 1 dos
VUXNA: 550 kr
*BARN: 550 kr

Läs mer om Kolera

Vivotif
VUXNA: 450 kr
*BARN: 450 kr

Läs mer om Tyfoidfeber

Boostrix Polio
VUXNA: 520 kr

Imovax Polio
VUXNA: 350 kr

Läs mer om Polio

VUXNA: 350 kr
*BARN: 350 kr

Läs mer om Influensa

Stamaril (intyg ingår)
VUXNA: 700 kr
*BARN: 700 kr

Endast intyg vid medicinsk risk
VUXNA: 120 kr
*BARN: 120 kr

Läs mer om Gula febern

Prevenar13  
VUXNA: 860 kr

Pneumovax
VUXNA: 400 kr

Apexxnar
VUXNA: 980 kr

Läs mer om Pneumokocker

Ixiaro
VUXNA: 1500 kr
*BARN: 1500 kr

Läs mer om Japansk Enfecalit

VUXNA: 1000 kr
*BARN: 1000 kr

Läs mer om Rabies

Varilrix/Varivax
VUXNA: 840 kr
*BARN: 840 kr

Läs mer om Vattkoppor

Shingrix
VUXNA: 2400 kr/dos

Zostavax
VUXNA: 2000 kr

Läs mer om Bältros

Menveo/Nimerix/ACW135Y
VUXNA: 850 kr
*BARN: 850 kr

Bexsero (Meningokock B)
VUXNA: 1580 kr
*BARN: 1580 kr

Läs mer om Meningokocker

Priorix
VUXNA: 520 kr
*BARN: 520 kr

MMR vaxPro
VUXNA: 480 kr
*BARN: 480 kr

Läs mer om Mässling

BCG-vaccin (utföres f n ej)
VUXNA: 450 kr
*BARN: 450 kr

PPD-test för Tuberkulos
VUXNA: 800 kr
*BARN: 800 kr

Läs mer om Tuberkolos

Gardasil 9
VUXNA: 2000 kr
*BARN: 2000 kr

Abrysvo
VUXNA: 2000 kr

VUXNA: 150 kr
*BARN: 150 kr

VUXNA: 1900 kr
*BARN: 1900 kr

ex. Malariaprofylax, Lunginflammationsvaccin

VUXNA: 180 kr
*BARN: 180 kr

DUBBEL: 649 kr
ENKEL: 499 kr

* Barnvaccin TBE ges till barn under 16 år, därefter ges vuxenvaccin.
* LTS = Landstinget Sörmland.
Vi medverkar till avgiftsfri TBE-vaccination från 3 år t.o.m den dag de fyller 19 år.
Detta gäller TBE-vaccinationer utförda inom Sörmlands län, men är inte begränsat till folkbokförda inom länet.

Skrolla till toppen