TBE - Vaccinkliniken i Nyköping

TBE, Fästingburen Hjärninflammation

TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är främst gnagare och sannolikt också hjortdjur. Sjukdomen sprids via fästingar som smittas när de suger blod från ett smittat djur eller en smittad människa. Fästingarna kan också överföra smittan direkt till sin avkomma (transovariellt). Människan smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Utomlands förekommer att smittan sprids via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person. Varje år rapporteras 150–200 fall av TBE i Sverige. Sjukdomen förekommer i södra Sverige. Den är vanligast längs ostkusten och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar omkring Mälaren. Flera fall har också rapporterats från Åland. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. De senaste åren har även smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Sjukdomen är också vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa, framför allt Österrike.

Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

FSME, Encepur

Dos: Grundvaccination med tre doser dag 0,30 och efter 5-9 mån, därefter 3 år och 5 år livet ut. Snabbare anslag av vaccineffekt om man tar dos 2 efter ca 2 veckor. Grundvaccination för äldre (>50 år) med en extra dos 2 mån efter dos 2. Kroniskt nedsatt immunförsvar bör ta påfyllnadsdos var 3:e år oavsett ålder.

Läs mer på Fästing.nu

Skrolla till toppen