Japansk encefalit - Vaccinkliniken i Nyköping

Japansk Enfecalit

Japansk encefalit orsakas av ett virus som tillhör familjen flavivirus. Förutom människa är gris och sannolikt vissa fåglar mellanvärd. I smittspridningen har gris en viktig funktion. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Culex-släktet. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är tre till sju dygn.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Ixiaro

Dos: Två doser med 21-28 dagars mellanrum. I nödfall två doser inom loppet av en vecka. Påfyllnadsdos tidigast efter 12 mån, därefter oklart om behov finns för fler doser.

Skrolla till toppen