Influensa - Vaccinkliniken i Nyköping

Influensa

Influensasjukdomen orsakas av att influensavirus infekterar luftvägarna. Det finns två influensavirustyper, A och B, som ger upphov till den typiska influensasjukdomen. Det finns också en tredje influensatyp, influensa C. Influensa C orsakar oftast mycket milda symtom och ingår därför inte i någon ordinarie sjukdomsövervakning. På influensavirusets yta finns det två molekyler som är avgörande för immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa viruset och därmed för smittsamheten: hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Det finns många olika undertyper av H och N hos influensa A som numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11) och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1). Ytmolekylerna förändras lite mellan varje säsong och därmed skyddar inte alltid den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner. De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa.

Följande säsongsinfluensor cirkulerar världen över sedan pandemin 2009:

  • Influensa A(H3N2)
  • Influensa A(H1N1)pdm09
  • Influensa B

När någon har influensa finns virus framförallt i svalget och övre luftvägarna. Aerosolosmitta är den huvudsakliga smittvägen. Virus kan också spridas som kontaktsmitta eller droppsmitta. Men virus sprids mycket effektivare genom aerosol än som droppsmitta eftersom aerosolen kan spridas längre i luften. Aerosolen finns kvar i luften en kortare tid och smittsamhet avtar snabbt med avståndet. Torr luft gynnar aerosolbildning eftersom kall luft innehåller mindre fuktighet än varm sprids influensa i Sverige (och övriga tempererade länder) huvudsakligen under den kalla årstiden. Vi är också mer inomhus tillsammans under vintern, vilket sannolikt bidrar till smittspridningen. Smittsamheten börjar redan dygnet innan man får några symtom och är som högst när man är som sjukast. En tumregel är att man är smittsam så länge man har feber. Små barn som har influensa för första gången och inte har något tidigare skydd mot infektionen utsöndrar också mycket virus. Under säsongsinfluensatider har många en kortvarig virusutsöndring utan att få symtom. Risken för att bli sjuk om man blir smittad ökar desto mer virus man utsätts för.

Inkubationstiden för influensa är kort, oftast mellan ett till tre dygn.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vaxigrip tetra, Fluarix tetra

Dos: en dos ger skyddseffekt ca 3 månader men behöver förnyas till nästa års epidemi. Kostnadsfritt för riskgrupper och äldre över 65 år under kampanjperiod.

Efluelda

Dos: en dos innehåller fyrdubbel mängd antigen och har i studier visat ökat skydd för åldersgrupp över 60 år. Ingår inte i subvention.

Skrolla till toppen