Denguefeber - Vaccinkliniken i Nyköping

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som sprids av Aedes-myggor i stora delar av världen, varav många platser dit vi vanligen åker på semesterresor. Myggan är aktiv hela dygnet och trivs i närhet av bosättningar och städer. Dengue är vanligt förekommande i Sydostasien, Karibien, Syd- och Latinamerika, Afrika och Indiska Oceanen. Utbrott förekommer även runt Medelhavet. Sjukdomen kan vara mycket besvärlig och särskilt om man drabbas en andra gång med svår sjuklighet och även dödlig utgång. Vaccinet tas i två doser med tre månaders mellanrum för långtidseffekt, men redan efter första dosen kan man påräkna skydd efter 10-14 dagar. Det kan inte tas av barn under 4 år, gravida, ammande eller dem med immunbrist av sjukdom eller läkemedelsbehandling.

Skrolla till toppen