Denguefeber - Vaccinkliniken i Nyköping

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som sprids av Aedes-myggor i stora delar av världen, varav många platser dit vi vanligen åker på semesterresor. Myggan är aktiv hela dygnet och trivs i närhet av bosättningar och städer. Dengue är vanligt förekommande i Sydostasien, Karibien, Syd- och Latinamerika, Afrika och Indiska Oceanen. Utbrott förekommer även runt Medelhavet. Sjukdomen kan vara mycket besvärlig och särskilt om man drabbas en andra gång med svår sjuklighet och även dödlig utgång. 

Sedan våren 2023 finns ett vaccin som erbjuder skydd för resenärer till riskområden, främst rekommenderas vid ökad risk eller lång tids vistelse i riskområden. Vaccinet ges i två doser med tre månaders mellanrum för långtidseffekt, men redan efter första dosen ser man ett skydd som kan räcka inför resan. Det är ett levande försvagat vaccin och kan ej ges till gravida, ammande eller dem med nedsatt immunförsvar.

Skrolla till toppen