Malaria - Vaccinkliniken i Nyköping

Malaria

Den till antal dödligaste myggöverförda sjukdomen i världen. Värst drabbat är tropiska Afrika, delar av Sydostasien och centrala delar av Sydamerika. Det finns ett antal olika former av parasiten (plasmodium) där formen som kallas Falciparum är den med högst dödlighet. Myggan trivs inte på höjder över 1700-1900 m ö h, ej i storstadsmiljö eller i luftkonditionerade rum. Parasiten förs över av hon-myggan (art Anopheles) som knappt hörs eller känns när den sticker, framför allt kvällar och morgnar. Parasiten förs av blodet till levern där den förökar sig och sedan kan svämma ut i blodet med sönderfall av röda blodkroppar efter minst en vecka sedan infektionen. Parasiten kan ligga vilande i levern under längre tid innan sjukdomen ger sig tillkänna.

Symptom som uppstår kan vara svåra att skilja från vanliga influensaliknande symptom eller magsjukor, men vanligt med hög slängande feber, frossa, huvudvärk och illamående. Den allvarligare formen kan ge upphov till livshotande proppbildningar och svikt av njurar samt hjärnsvullnad.

Det är oerhört viktigt att resenärer som vistats i riskområden för Malaria är medvetna om att omedelbart söka sjukvård vid misstanke om malaria, då tidig diagnostik och behandling kan vara skillnad mellan liv och död. Detta i synnerhet gällande för Afrika.

Profylax:

Att inte bli biten är bästa skyddet, varför myggmedel, täckande kläder och att sova under impregnerade nät eller luftkonditionering är fundamentalt. Malariaprofylax i tablettform är på sina håll nödvändigt, men risken för biverkningar och att ett överbruk leder till växande motståndskraft hos parasiten måste vägas in i områden där risken är liten och falciparum-arten inte förekommer. I en hydda i Västafrika utan myggnät är risken 20000 ggr högre än i Goa Indien, 2000 ggr högre än i Krugerparken och 200 ggr högre än i Mombasa och Zanzibar.

Profylax är inte ett hundraprocentigt skydd!

Vem ska ha profylax?

Resenärer till hela Västafrika och Centralafrika

Safarigäster i Östafrika med kombinerad vistelse vid Indiska Oceanen

Resenärer på lång tids vistelse i östra Indien och Bangladesh

Resenärer på vistelse i Krugerpark längre än 3-5 dagar under regnperiod

Trekkingresenärer i skog- och jordbruksbygd i gränstrakter mellan Thailand, Burma, Kambodja, Vietnam och Laos

Resenärer på vistelse i Amazonas djungler

Resenärer i landsbygdsområden av Indonesien öster om Lombok och Borneo.

Finns det bot om man drabbas?

Ja, men tidig diagnostik och behandling är jätteviktigt! För resande till avlägsna platser med osäkerhet om läkarvård kan uppbringas inom 24 timmar, och där man avstått från profylax pga låg smittrisk, kan man utrustas med ett start-kit av tabletter att ta enligt särskild instruktion. Det innebär fortfarande att man skyndsamt skall söka vård.

Skrolla till toppen